Ponadgabaryty

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie organizacji i planowania rozwiązań transportowo-logistycznych dla towarów ponadgabarytowych.
Obszary naszej działalności to wszystkie ogniwa łańcucha logistycznego, w skład którego wchodzą:
- transport drogowy,
- transport kolejowy,
- transport barkowo-rzeczny,
- przeładunki w portach,
- transport blisko i daleko morski.

Dzięki kompleksowemu podejściu do świadczonych usług, szybko i bezpiecznie transportujemy Państwa ładunki do każdego miejsca na świecie.

 

KONTAKT