Kontakt

IM Solutions Sp. z o.o.
ul. Wolności 18/ 320
81-327 Gdynia
tel. (+48 58) 660 84 20
fax. (+48 58) 58 732 70 99
email: office@imsolutions.com.pl
www: www.imsolutions.com.pl

NIP (VAT): 586-22-90-151
Kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN
KRS: 0000505569
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego