IM Services New Zealand

Spółka IM Services New Zealand oferuje pełen zakres usług zarządzania załogami statków (crew management). Jej działalność bazuje na ponad dwudziestoletnim doświadczeniu Grupy Inter Marine w tej działalności. Stanowi również ważne wsparcie dla działalności Grupy w zakresie usług stoczniowych.
 

IM SERVICES NEW ZEALAND LIMITED
11 Ward Street
National Park Village
National Park, 3948
New Zealand

E-mail: office@intermarinegroup.com
Tel:     (+64) 27 22 66 549