Grupa IM

Inter Marine Sp. z o.o.
Powstała roku 1990 jako niezależna, oparta w 100 % na kapitałach własnych, agencja żeglugowa i pośrednictwa pracy...(więcej)

Inter Marine Singapore
Podstawową działalnością firmy jest prowadzenie i promowanie działalności handlowej na rzecz firm wchodzących w skład z Grupy Inter Marine oraz naszych klientów w krajach Azji Wschodniej... (więcej)
Intermarine UK
Spółka Intermarine UK Ltd., otworzyła nowy obszar działalności Grupy Inter Marine.
W oparciu o zatrudniony w spółce, wysoko wykwalifikowany brytyjski personel techniczny ... (więcej)
IM Services New Zealand
Spółka IM Services New Zealand oferuje pełen zakres usług zarządzania załogami statków ... (więcej)
Castelmar
Firma prowadzi działalność w zakresie handlu rybami i owocami morza. Towary wprowadzane do obrotu pochodzą ze sprawdzonych łowisk i hodowli zarówno europejskich jak i azjatyckich... (więcej)